Khảo Sát Báo Giá Và Ký Hợp Đồng

Công ty vận chuyển Gia Hưng chúng tôi sẽ cử chuyên viên khảo sát đến tận nơi để khảo sát. Chuyên viên thống kê khối lượng đồ đạc của khách hàng cần chuyển, dự toán số lượng nhân công thực hiện, tính toán tổng thời gian tháo, ráp, đóng gói hồ sơ, đồ đạc, số lượng vật tư, các thiết bị chuyên dụng, số lượng chuyến xe dự tính, quảng đường di dời,… Sau khi khảo sát sẽ lên phương án thực hiện và báo giá hợp lý nhất cho khách hàng. Nếu hai bên đã thống nhất về mọi mặt sẽ tiến hành ký hợp đồng vận chuyển nhà trọn gói hay vận chuyển văn phòng. Khảo sát thực tế.

nhân viên tư vấn khách hàng nhân viên tư vấn khách hàng

  1. Kiểm tra số lượng, thông tin chi tiết( số lượng, trọng lượng, kích thước).
  2. Kiểm tra tuyến đường, địa hình.
  3. Nghi nhận ý kiến, yêu cầu từ khách hàng.
  4. Đưa ra phương án, thời gian làm việc cụ thể, giá thành từng phần( tháo gỡ, di chuyển, bảo hiểm …).
  5. Phương án thào gỡ.
  6. Phương án di chuyển.
  7. Biện pháp làm việc an toàn cho hàng hóa và nhân công.
  8. Lắp đặt đúng theo vị trí yêu cầu

hợp đồng vận chuyển bản tích kê đồ cần vận chuyển

giấy giới thiệu nhân viên khảo sát