Tiếp Nhận Thông Tin Khách Hàng

Nhân viên tổng đài của Gia Hưng sẽ tiếp nhận thông tin của khách hàng cần chuyển. Hẹn lịch khảo sát trực tiếp để báo giá.

 Với những trường hợp đồ đạc cần chuyển của khách hàng ít và đơn giản, nhân tổng đài có thể tư vấn và báo giá trực tiếp qua điện thoại.

tiếp nhận thông tiên khách hàng

Đăc biệt đối với những công trình đặc thù, yêu cầu khắt khe của nhà nước, chúng tôi phải đáp ứng các bước của khách hàng: khảo sát, lập phương án thi công, lập hồ sơ đấu thầu và đại diện Ban lãnh đạo Công ty đến thuyết trình cho khách hàng.

tiếp nhận thông tiên khách hàng